bgpathology.org

Българско Дружество по
Патология

За нас

Българското дружество по патология

е вписано в специалния регистър при Съда за юридическите лица за нестопанска цел като Сдружение във фирменото отделение на Софийски Градски съд на г. под № 8323. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза. Уставът на сдружението съдържа разпоредби относно всички подлежащи на вписване обстоятелства, посочени в чл.18 и чл.20 от Закона за юридическите лица за нестопанска цел. Уставът на БДП урежда устройството, организацията и дейността на сдружението. Патологоанатомите в България имат своите първи прояви на организационна дейност от 1962 г. Първият конгрес по патология се провежда през 1965 г., под председателството на проф. Иван Горанов, от който не са останали писмени документи. От тогава дружеството редовно провежда конгреси и национални конференции с научно приложен характер

За нас

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имунохистохимичната HER2 диагностика е утвърден стандарт в патологията при рак на гърдата. Днес прецизността на HER2 диагностиката се свързва и с нови терапевтични възможности за значителна популация пациенти с рак на гърдата. Качеството на работния процес в лабораториите и доклада на патолога при HER2 диагностиката е от решаващо значение за лечението им.

Това налага осигуряването на всеобхватен подход за тълкуване на HER2 ИХХ свързан с текущо образование и актуализиране на критериите, като важен компонент в ежедневието ни.

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в проекта на Българското дружество по патология: “Подобряване на качеството при HER2 диагностиката. Техническо изпълнение и отчитане степен на експресия.”, който се реализира с финансовата подкрепа на Астра Зенека.

Целта на проекта е да подобри техническото изпълнение и анализа при оценка на ИХХ препарати за определяне на HER2 статус, като предпоставка за устойчивост и съвпадяемост на резултатите.

ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА ТРИ МОДУЛА:
- ТЕХНИЧЕСКИ МОДУЛ С АНКЕТА
- ДИАГНОСТИЧНИ МОДУЛИ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
- АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.

НАДЯВАМЕ СЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ВЗЕМАТ АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА, КАТО ЛЕКАРИ АНГАЖИРАНИ С ТОЧНАТА ДИАГНОЗА - ГАРАНТ ЗА ПРАВИЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ И ШАНС ЗА ПАЦИЕНТИТЕ.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БДП

Изтеглете устава на БДП в .pdf формат от тук:

Българското дружество по патология е вписано в специалния регистър при Съда за юридическите лица за нестопанска цел като Сдружение във фирменото отделение на Софийски Градски съд на г. под № 8323. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза. Уставът на сдружението съдържа разпоредби относно всички подлежащи на вписване обстоятелства, посочени в чл.18 и чл.20 от Закона за юридическите лица за нестопанска цел. Уставът на БДП урежда устройството, организацията и дейността на сдружението. Патологоанатомите в България имат своите първи прояви на организационна дейност от 1962 г. Първият конгрес по патология се провежда през 1965 г., под председателството на проф. Иван Горанов, от който не са останали писмени документи. От тогава дружеството редовно провежда конгреси и национални конференции с научно приложен характер