Новини

“HER2 експресия при карцином на гърда – спектърът се разгръща“

Гост-лектор: Prof. Giuseppe Viale, University of Milan, Italy. За да участвате в събитието, следва да предоставите интересни/дискутабилни случаи от Вашата лаборатория. Последвайте следния линк за регистрация: https://events.azcare.bg/akademia-po-patologia/ Събитието е на живо. Място на провеждане: град София, хотел „Новотел“, Начало на научната част: 20.04.2024 г. (събота) 09:00 ч. / край: 20.04.2024 г. (събота) 16:00 ч.* *Настаняване за гостите, пристигащи в града домакин: хотел „Новотел“ на 19.04.2024 г. (петък) след 18:00 ч. / напускане: 20.04.2024 г. (събота) след 16:00 ч.