Ръководство

Председател:
Д-р Александрина Влахова
Адрес: София 1431,
УМБАЛ “Александровска” , ул. “Георги Софийски” №1
Клиника по обща и клинична патология
сл.тел. (02) 92 30 833
GSM: 0889 699 922
e-mail: alexandrina_vlahova@yahoo.com

Зам. председател:
Д-р Георги Георгиев
Адрес: гр. Благоевград
СБАЛО „Св.Мина”, бул. Васил Левски № 62
сл. тел. (073) 829 23 48
GSM: 0887 422 264
e-mail: cytolab@abv.bg

Секретар на дружеството:
Д-р Иванка Дръндарска
Адрес: София 1431
ВМА, ул. “Георги Софийски” №3
Катедра по обща и клинична патология
сл.тел. (02) 92 25 802
GSM: 0895 561 890
e-mail: iva.bg@abv.bg

Касиер:
Д-р Ния Сърбянова
Адрес: София 1606
УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" , бул. "Тотлебен" № 21
сл. тел: (02) 91 54 423
e-mail: nia_sarbianova@abv.bg

Членове:

Проф. Савелина Поповска
e-mail: sapopovska@yahoo.com

Секретар на клон Плевен:
Д-р Милен Петров Караиванов
e-mail: citizen@mail.bg

Секретар на клон Пловдив:
Доц. Живко Владимиров Пешев
e-mail: jivko_peshev@abv.bg

Секретар на клон Варна:
Доц. Мария Ангелова Цанева
e-mail: mtzaneva@hotmail.com

Секретар на клон Стара Загора:
Доц. Юлиан Руменов Ананиев
e-mail: julian.r.ananiev@gmail.com