Българското Дружество по Патология

е вписано в специалния регистър при Съда за юридическите лица за нестопанска цел като Сдружение във фирменото отделение на Софийски Градски съд на г. под № 8323. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза. Уставът на сдружението съдържа разпоредби относно всички подлежащи на вписване обстоятелства, посочени в чл.18 и чл.20 от Закона за юридическите лица за нестопанска цел. Уставът на БДП урежда устройството, организацията и дейността на сдружението. Патологоанатомите в България имат своите първи прояви на организационна дейност от 1962 г. Първият конгрес по патология се провежда през 1965 г., под председателството на проф. Иван Горанов, от който не са останали писмени документи. От тогава дружеството редовно провежда конгреси и национални конференции с научно приложен характер.Устав

покажи още

Изтеглете устава на БДП в .pdf формат от тук:


скрийРъководство

покажи още

Председател:
Д-р Александрина Влахова
Адрес: София 1431,
УМБАЛ “Александровска” , ул. “Георги Софийски” №1
Клиника по обща и клинична патология
сл.тел. (02) 92 30 833
GSM: 0889 699 922
e-mail: alexandrina_vlahova@yahoo.com

Зам. председател:
Д-р Георги Георгиев
Адрес: гр. Благоевград
СБАЛО „Св.Мина”, бул. Васил Левски № 62
сл. тел. (073) 829 23 48
GSM: 0887 422 264
e-mail: cytolab@abv.bg

Секретар на дружеството:
Д-р Иванка Дръндарска
Адрес: София 1431
ВМА, ул. “Георги Софийски” №3
Катедра по обща и клинична патология
сл.тел. (02) 92 25 802
GSM: 0895 561 890
e-mail: iva.bg@abv.bg

Касиер:
Д-р Ния Сърбянова
Адрес: София 1606
УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" , бул. "Тотлебен" № 21
сл. тел: (02) 91 54 423
e-mail: nia_sarbianova@abv.bg

Членове:

Проф. Савелина Поповска
e-mail: sapopovska@yahoo.com

Секретар на клон Плевен:
Д-р Милен Петров Караиванов
e-mail: citizen@mail.bg

Секретар на клон Пловдив:
Доц. Живко Владимиров Пешев
e-mail: jivko_peshev@abv.bg

Секретар на клон Варна:
Доц. Мария Ангелова Цанева
e-mail: mtzaneva@hotmail.com

Секретар на клон Стара Загора:
Доц. Юлиан Руменов Ананиев
e-mail: julian.r.ananiev@gmail.com


скрийЧленство

покажи ощеНовини19.11.2020г.

Предизвикателства и възможности в диагностиката на Овариален карцином

Гост-Лектор: Проф. д-р Хайме Прат, Свободен Университет Барселона, Испания Дата: 26 ноември (четвъртък) 2020 г. Време: 17:00-19:00 часа Място: Виртуална срещаПрикачени файлове:19.08.2020г.

Конференция МОРЕ 2020

Уважаеми колеги, поканени сте на предстоящата виртуална 11-а Национална онкологична конференция МОРЕ 2020. Наченат през 2010-а, проектът МОРЕ встъпва в 2020 г. като мост през цяла една декада от времена и събития. И подобно на всеки мост, функциите му са две – да свързва предели и да виси над бездни. Преводът на тази метафора е: да съчетава клинични доказателства и да инспирира дръзки идеи. Конференция МОРЕ 2020 ще продължи да бъде именно този мост. За нас е чест да Ви поканим на виртуалното издание на конференцията тази година. Конференцията ще се състои във виртуален конферентен център, изграден с максимална прецизност, за да бъдат възможно най-много аспекти на събитието, представени в онлайн вариант. Вярваме, че конференцията ще бъде неповторимо преживяване за всички нас. Тази година единадесетото издание на МОРЕ щe добави към българската онкоурология клинично ръководство за поведение при уротелни карциноми. Като издание на Библиотека МОРЕ за първи път на български ще бъде публикувана 8-а редакция на TNM-класификацията на малигнени тумори. Вярваме, че конференцията през октомври 2020 г. ще проектира нов мост – през задаващата се трета декада на нашия век. Затова българската клинична онкология има нужда от МОРЕ. За повече информация посетете: https://thevirtual.show/more/help.php

04.04.2020г.

Ръководство за безопасност на дейности и антикризисни мерки в структури по обща и клинична патология във връзка с пандемията от COVID-19

Консенсусна разработка на Българско дружество по патология и Експертен съвет по обща и клинична патология към МЗ. Със специални благодарности към д-р Камелия Великова и проф. Савелина ПоповскаПрикачени файлове: