Българското Дружество по Патология

е вписано в специалния регистър при Съда за юридическите лица за нестопанска цел като Сдружение във фирменото отделение на Софийски Градски съд на г. под № 8323. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза. Уставът на сдружението съдържа разпоредби относно всички подлежащи на вписване обстоятелства, посочени в чл.18 и чл.20 от Закона за юридическите лица за нестопанска цел. Уставът на БДП урежда устройството, организацията и дейността на сдружението. Патологоанатомите в България имат своите първи прояви на организационна дейност от 1962 г. Първият конгрес по патология се провежда през 1965 г., под председателството на проф. Иван Горанов, от който не са останали писмени документи. От тогава дружеството редовно провежда конгреси и национални конференции с научно приложен характер.Устав

покажи още

Изтеглете устава на БДП в .pdf формат от тук:


скрийРъководство

покажи още

Председател:
Д-р Александрина Влахова
Адрес: София 1431,
УМБАЛ “Александровска” , ул. “Георги Софийски” №1
Клиника по обща и клинична патология
сл.тел. (02) 92 30 833
GSM: 0889 699 922
e-mail: alexandrina_vlahova@yahoo.com

Зам. председател:
Д-р Георги Георгиев
Адрес: гр. Благоевград
СБАЛО „Св.Мина”, бул. Васил Левски № 62
сл. тел. (073) 829 23 48
GSM: 0887 422 264
e-mail: cytolab@abv.bg

Секретар на дружеството:
Д-р Иванка Дръндарска
Адрес: София 1431
ВМА, ул. “Георги Софийски” №3
Катедра по обща и клинична патология
сл.тел. (02) 92 25 802
GSM: 0895 561 890
e-mail: iva.bg@abv.bg

Касиер:
Д-р Ния Сърбянова
Адрес: София 1606
УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" , бул. "Тотлебен" № 21
сл. тел: (02) 91 54 423
e-mail: nia_sarbianova@abv.bg

Членове:

Проф. Савелина Поповска
e-mail: sapopovska@yahoo.com

Секретар на клон Плевен:
Д-р Милен Петров Караиванов
e-mail: citizen@mail.bg

Секретар на клон Пловдив:
Доц. Живко Владимиров Пешев
e-mail: jivko_peshev@abv.bg

Секретар на клон Варна:
Доц. Мария Ангелова Цанева
e-mail: mtzaneva@hotmail.com

Секретар на клон Стара Загора:
Доц. Юлиан Руменов Ананиев
e-mail: julian.r.ananiev@gmail.com


скрийЧленство

покажи ощеНовини04.04.2020г.

Ръководство за безопасност на дейности и антикризисни мерки в структури по обща и клинична патология във връзка с пандемията от COVID-19

Консенсусна разработка на Българско дружество по патология и Експертен съвет по обща и клинична патология към МЗ. Със специални благодарности към д-р Камелия Великова и проф. Савелина ПоповскаПрикачени файлове: